31.12.2019. Pabeigts jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegādes un uzstādīšanas projekts

SIA LEATUS ir realizējis projektu Nr. 18‑00-A00402-000006. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  pasākuma 4.”Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 4.2. apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros. 

Projekta ietvaros uzbūvēta saldētava un uzstādītas papildus stacionārās ražošanas iekārtas – kaltes.

Saite informācijai – Lauku attīstība 2014.–2020. gadā.